In oktober 2018 verscheen het 2e boek dat ik samen met Marianne Luyer heb geschreven over waardegedreven leiderschap.

Waarden geven richting aan je levenskracht: de stuwende energie van waaruit mensen worden gedreven een bijdrage te leveren aan wat ze als ‘het goede’ zien. Waardegedreven leiderschap is niet voorbehouden aan bestuurders en managers, maar is in vooral persoonlijk leiderschap. Wie recht wil doen aan datgene waar je voor staat, als persoon of als organisatie, zal in de praktijk beproefd worden. Het vereist kwaliteit van karakter om dan in balans te blijven. Wij noemen dit innerlijke integriteit: het vermogen om – ongeacht de situatie – het goede te blijven doen. Niet omdat het moet, maar omdat je dat wil. In dit boek wordt vanuit de waardentheorie en deugdethiek op inspirerende wijze duidelijk gemaakt hoe waardegedreven leiderschap de sleutel is tot het ontwikkelen van innerlijke integriteit.

Dit boek is voor iedereen die vanuit waarden wil werken aan een betere samenleving en inzicht wil ontwikkelen hoe je dat praktisch kunt doen.