In september start de 7e editie van het leiderschapsprogramma dat ik samen met Marianne Luyer organiseer en modereer. Van 2012 tot en met voorjaar 2019 hebben we in dit mooie kasteeltje zes jaargangen van een open leiderschapsprogramma georganiseerd: waardegedreven leiderschap, varen op het moreel kompas.

We starten na de zomer met een nieuwe invulling van dit leiderschapsprogramma. Dit programma zal gebaseerd zijn op ons boek ‘waardegedreven leiderschap: dansen met licht en duisternis’. In een zestal modules verkennen we met de deelnemers thema’s als waardebewustzijn, kwaliteit van karakter en innerlijke integriteit en ontdekken we hoe vanuit die invalshoeken individuen en organisaties bekrachtigd kunnen worden. Het wordt een programma waar theorie en praktijk continu met elkaar in verband worden gebracht en diverse gastsprekers ons inspireren én uitdagen.