In september start de 6e editie van het leiderschapsprogramma dat ik samen met Marianne Luyer organiseer en modereer. Van 2012 tot en met voorjaar 2017 hebben we in dit mooie kasteeltje vijf jaargangen van een open leiderschapsprogramma georganiseerd: waardegedreven leiderschap, varen op het moreel kompas.

We starten na de zomer met een nieuwe invulling van dit leiderschapsprogramma. Dit programma zal gebaseerd zijn op ons boek ‘waardegedreven leiderschap: dansen met licht en duisternis’. In een zestal modules verkennen we met de deelnemers thema’s als waardebewustzijn, kwaliteit van karakter en innerlijke integriteit en ontdekken we hoe vanuit die invalshoeken individuen en organisaties bekrachtigd kunnen worden. Het wordt een programma waar theorie en praktijk continu met elkaar in verband worden gebracht en diverse gastsprekers ons inspireren én uitdagen.

Op vrijdag 1 juni a.s. vanaf 13.30 uur, organiseren we voor onze relaties en geïnteresseerden in dit open leiderschapsprogramma een vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst te Huize Harmelen. Naast dat we dit gezellig en leuk vinden, zullen we de aanwezigen ook nader kennis laten maken met de inhoud van het programma. Bent u van plan te komen? Meld je alvast aan!