Waardegedreven Ontwikkelen

Gebaseerd op de theorie van Appreciative Inquiry en gecombineerd met onze eigen inzichten over waardegedreven leiderschap bieden we naar behoefte en op maat programma’s aan die de mensen in uw organisatie en daarmee uw gehele organisatie in haar kracht zet. Ik werk hierbij veelal samen met mijn partner in de Maatschap OnTheGood, Marianne Luyer en/of met organisaties als Artpartners.

Leiderschapsprogramma: dansen met licht en duisternis

Op vrijdag 6 oktober 2017 overhandigden Marianne Luyer en ik het eerste exemplaar van ons 2e boek over waardegedreven leiderschap aan Arno Visser, President van de Algemene Rekenkamer. Op basis van dit boek bieden wij een nieuwe leergang waardegedreven leiderschap, in vervolg op de succesvolle reeks die we jaarlijks vanaf 2012 hebben georganiseerd op basis van ons eerste boek. De 7e editie van deze leergang start in september 2019.

Integriteitskompas

Het integriteitskompas is een uniek instrument die het waardenbewustzijn van organisaties in beeld brengt en zicht geeft op de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap binnen de organisatie. Dit instrument biedt praktische handvatten om – wat wij ‘innerlijke integriteit’ noemen – te bevorderen. Dit is het vermogen om in een bepaalde context het juiste en goede te doen. Hoe hoger de betrokkenheid en het onderling vertrouwen, hoe krachtiger de gedragen indentiteit van de organisatie als geheel. Het ontwikkelen van innerlijke integriteit verhoogt de kwaliteit en prestaties van organisaties. Dit unieke instrument hebben we ontwikkeld met Jan van de Poll, onze innovatieve softwarepartner (TransparencyLab).

Monitor waardegedreven organiseren

Met de software van TransparencyLab als technische onderlegger, hebben we een instrument ontwikkeld voor organisaties die steven naar zelfsturing of zelforganisatie. Dit zijn vaak ingrijpende processen, waarin je als bestuur of management kunt verzanden in verbeterplannen en -maatregelen. Dit instrument brengt heel concreet in beeld welke interventies het meest bijdragen aan de gewenste ontwikkeling, welke stappen makkelijk te realiseren zijn, waar de ambities en het draagvlak zit en wie wat van wie kan leren.

Teambuilding

Wij ontwikkelen – altijd op maat – teambuilding programma’s voor colleges of raden van bestuur, directieteams, managementteams of teams van professionals. In deze programma’s werken we met een combinatie van ondersteunend instrumentarium en inspirerende werkvormen, zoals combinaties met filmfragmenten, verhalen, kunstenaars of lichaamswerk.

Praktijk van de Macht

In samenwerking met Neerlands Diep – Academie voor publieke bouw en -infraprojecten – bieden we een bijzonder programma aan over de Praktijk van de Macht. In dit programma, dat modulair is opgebouwd en op maat kan worden aangeboden, helpen wij teams om beter en effectiever om te gaan met machtsrelaties. Het programma is primair ontwikkeld voor de rijksoverheid, maar is ook uitstekend geschikt voor andere overheden en (semi)publieke instellingen. In dit programma maken teams kennis met de werking van het machtsspel, ontdekken ze hun diepere drijfveren en die van hun teamleden, leren ze hun relatieve machtspositie te taxeren en om te gaan met diverse strijdmethodes.