Waardegedreven Ontwikkelen

Gebaseerd op de theorie van Appreciative Inquiry en gecombineerd met inzichten over waardegedreven leiderschap ontwikkel ik op maat gemaakte programma’s die de mensen in uw organisatie en daarmee uw gehele organisatie in haar kracht zet. Partners met wie ik hierbij graag samen werk zijn: Avicenna – academie voor leiderschap, Marianne Luyer, Art-partner, Van-Binnen en het European Leadership Platform.

Integriteitskompas

Het integriteitskompas is een uniek instrument die het waardenbewustzijn van organisaties in beeld brengt en zicht geeft op de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap binnen de organisatie. Dit instrument biedt praktische handvatten om – wat ik ‘innerlijke integriteit’ noem – te bevorderen. Dit is het vermogen om in een bepaalde context het juiste en goede te doen. Hoe hoger de betrokkenheid en het onderling vertrouwen, hoe krachtiger de gedragen indentiteit van de organisatie als geheel. Het ontwikkelen van innerlijke integriteit verhoogt de kwaliteit en prestaties van organisaties. Dit unieke instrument is ontwikkeld met de unieke software van Praioritize, onze innovatieve softwarepartner.

Monitor waardegedreven organiseren

Met de software van Praioritize als technische onderlegger, hebben we een instrument ontwikkeld voor organisaties die steven naar zelfsturing of zelforganisatie. Dit zijn vaak ingrijpende processen, waarin je als bestuur of management kunt verzanden in verbeterplannen en -maatregelen. Dit instrument brengt heel concreet in beeld welke interventies het meest bijdragen aan de gewenste ontwikkeling, welke stappen makkelijk te realiseren zijn, waar de ambities en het draagvlak zit en wie wat van wie kan leren.

Teambuilding & Zelfevaluaties

Wij ontwikkelen – altijd op maat – teambuilding programma’s en zelfevaluaties voor colleges of raden van bestuur, directieteams, managementteams of teams van professionals. In deze programma’s werken we met een combinatie van ondersteunend instrumentarium en inspirerende werkvormen, zoals combinaties met filmfragmenten, verhalen, kunstenaars of lichaamswerk.